Chiharu Shiota

Photo impression of Chiharu Shiota