Artis Aquarium / Uitvoerend Producent

Het monumentale Aquarium gebouw van Artis zelf wordt ingrijpend gerenoveerd zodat dit bijzondere monument weer een zeer lange tijd mee kan gaan als onderdeel van de dierentuin Artis te Amsterdam. Artis zelf is in het afgelopen decennium al begonnen met een geheel andere benadering en invulling van het begrip dierentuin. Minder dieren en meer ruimte voor de overgebleven dieren moet de huidige tijdsgeest over; dier, mens, natuur en omgeving beter gaan verbeelden met vooral meer aandacht en comfort voor de dieren zelf. Het onlangs geheel verbouwde en opnieuw vormgegeven “groote museumzaal” in een ook monumentaal pand en wat decennia lang niet meer in gebruik was, was een eerste aanzet op dit monumentale vlak. Het Artis Aquarium gebouw moet het volgende onderdeel zijn en dan is het de bedoeling dat in dit proces een serie kunstenaars hun kunstwerken die aan moeten gaan sluiten bij dit nieuwe vorm te geven aquarium gaan ontwikkelen en uiteindelijk ook gaan uitvoeren in een permanente setting. Een bijzonder proces daar noch ik, noch de deelnemende kunstenaars ooit eerder hebben gewerkt in een dierentuin. Het hele proces van renovatie tot en met realisatie zal lopen van 2021 tot en met 2025. De te ontwikkelen kunstwerken zullen uitgewerkt en gerealiseerd gaan worden in etappes in de periode 2023 tot en met 2025. Ook hier zal mijn taak zijn; die van uitvoerend producent en het hele kunst proces te begeleiden en zorg te dragen dat de kunstwerken ook daadwerkelijk gerealiseerd en aan het publiek gepresenteerd kunnen gaan worden.